ShaYana organiseert maandelijks lichtkringen waar de deelnemers hun individuele krachten bundelen waardoor een krachtig energieveld ontstaat. Dit krachtige energieveld heeft een tastbaar positieve invloed op onszelf en onze omgeving. De lichtkring zorgt ervoor de wereld zoals we hem ervaren op een andere manier te beleven. Het is een plek waar het uiten van emoties wordt aangemoedigd, want elke emotie mag er zijn als zij met respect voor mens en omgeving wordt geuit. Deze kringen bieden daarvoor een veilige omgeving en de deelnemers ondersteunen elkaar waar het nodig is.

 

In de lichtkringen is veel aandacht voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid wat het mogelijk maakt om de regie van ons eigen leven weer in handen te nemen. Daarna volgt zelfacceptatie waardoor we gemakkelijker contact met ons hart kunnen krijgen. Het is ook een uitstekende plek om met lichtwerk kennis te maken of je daarin verder te ontwikkelen, want in elke kring leren we weer van elkaar waardoor we steeds bewuster in het leven komen te staan. Dit alles gebeurt met liefde, respect en vooral ook veel vreugde.